INTERTRANS – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ANDRZEJA SACHAROWA 89 LOK. 59
92-517 ŁÓDŹ
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP: 7282204176
KRS: 0000086457
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Skontaktuj się z nami